MVO is heeft de uiterste zorg besteed aan de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Noch MVO, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site. Via bepaalde links in deze site kunt u sites van derden bezoeken. MVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.